Bouwfases nieuwbouw

Dit is een compacte uitleg om snel alles te weten over bouwfases nieuwbouw.

Vind hier de meest uitgebreide nieuwbouw guide om geen enkele stap te missen.

Voor goedkope en handige vakmensen kunt u bij ons een offerte aanvragen.

Lees hieronder stap voor stap de verkorte versie van alle fases bij nieuwbouw!

Vragen of snel contact? Bel ons: 030-2072024

Gloednieuwe fundamenten voor de toekomstige woning

Benieuwd naar de fasen van een bouwproject?

Bij Bouwsector Nederland werken onze aangesloten bouwbedrijven met verschillende soorten bouwconstructies.

Lees meer om te leren hoe we ons bouwproces voor nieuwbouw afstemmen op elke klant en hoe het is om met ons samen te werken.

Dit is het proces bij bouwfases nieuwbouw:

Stap 1: Ontwerp

Tijdens deze fase plaatst de opdrachtgever een project ter bieding.

De klant heeft een algemeen idee van de projectdoelen en tijdlijn.

Vervolgens huurt de klant een onafhankelijke aannemer in om de vereiste bouwdocumenten te maken.

De opdrachtgever stuurt de documenten vervolgens naar potentiële aannemers en accepteert de meest geschikte offerte.

Stap 2: Pre-constructie

In het ontwerp model doorlopen we de volgende stappen in de pre-constructiefase:

  • Krijg budgetgoedkeuring
  • Neem contact op met stadsambtenaren, lokale vertegenwoordigers en personeel uit de particuliere sector om hen op de hoogte te stellen.
  • Maak eventuele aanvullende plannen of aanpassingen aan de bouwplaats.
  • Coördineer schema’s met de omliggende gemeenschap en particuliere bedrijven om eventuele verstoringen tot een minimum te beperken.
  • Voer een inventaris van apparatuur uit om eventuele behoefte te beoordelen.

Aan het einde van dit proces neemt de klant eventuele definitieve beslissingen en last-minute controle stappen.

Zodra deze stappen zijn voltooid, moet de klant toestemming geven aan de aannemers om de volgende bouwfase te starten.

Dit is verplicht bij nieuwbouw.

Stap 3: InkoopDe afwerking begint: binnenmuren en installaties worden geplaatst

In de inkoopfase coördineren we met alle aannemers om een ​​basisschema op te stellen om de projectfasen op tijd af te ronden.

De rollen van sommige aannemers zijn rechtstreeks afhankelijk van andere aannemers, dus we plannen de volledige projectomvang en -stappen zorgvuldig.

We gebruiken deze fase om eventuele teamrollen voor het project te delegeren, inclusief managers, teamleiders en meer.

Ook noteren we in de inkoopfase materialen met lange doorlooptijden die het project kunnen vertragen.

Brugbalken, stalen balken en sanitair kunnen er bijvoorbeeld langer over doen om aan te komen, dus daar houden we rekening mee.

Stap 4: constructie

Het bouwproces is wanneer het ontwerp werkelijkheid wordt.

Aannemers en onderaannemers werken samen om het ontwerp te voltooien op basis van de specificaties in de bouwdocumenten.

Om het project op schema te houden, plannen we wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse evaluatievergaderingen met projectbelanghebbenden van beide organisaties.

Tijdens deze vergaderingen evalueren we het tot dusverre voltooide werk en kijken we vooruit naar toekomstige projectdoelen.

Stap 5: Inbedrijfstelling

Nadat we klaar zijn met de bouw, gaan we de inbedrijfstellingsfase in, waarin we iedereen die de nieuwe site gaat gebruiken, informeren over de nieuwe functies.

Als we bijvoorbeeld een nieuw gebouw voor een kantoor zouden bouwen, dan zouden we een inbedrijfstellingsbijeenkomst houden voor de mensen die op de kantoorruimte werkten en de kantooradministratie.

We voeren twee soorten inbedrijfstelling uit:

  1. Verticale inbedrijfstelling
  2. Horizontale inbedrijfstelling.

Verticale inbedrijfstelling omvat de staatswetgever die een gebruikscertificaat afgeeft waarmee de klant het gebouw kan exploiteren.

Horizontale inbedrijfstelling omvat alle overige zaken die niet voorkomen bij verticale inbedrijfstelling.

Bouwfases nieuwbouw is wel anders voor een appartement, villa of seniorenwoning.

Stap 6: Bezetting eigenaar

In deze fase verschuiven we alle gebouwbeheer naar de opdrachtgever om deze voor te bereiden op de intrek in het nieuwe pand.

We nemen ook de tijd om eventuele last-minute vragen te beantwoorden. Daarna is het project klaar!

Stap 7: Projectafsluiting

Onze projectafsluiting fase is voornamelijk een interne beoordeling van onze algehele projectefficiëntie.

We organiseren projectvergaderingen met onze teamleiders, managers en aannemers om gebieden te identificeren die verbeterd kunnen worden.

We belichten ook de sterke punten van het project die we in de toekomst willen implementeren.

Voor de muren kunt u het beste kijken naar onze stukadoor, glasvezelbehanger of renovlies behanger.

Klaar voor de oplevering: de laatste hand wordt gelegd aan de buitenkant van het huis, inclusief tuin en bestrating

Ontwerp en bouwfase nieuwbouw

Wij kunnen u advies geven over alle fases die u gaat tegenkomen bij nieuwbouw.

Laat u informeren door onze experts en maak een afspraak.

Om echt alles te weten over nieuwbouw kunt u het beste onze nieuwsbrief volgen.

Vragen of snel contact? Bel ons: 030-2072024

Vakman inhuren via Bouwsector Nederland