Breedplaatvloeren kopen

Wij leveren en plaatsen door heel Nederland breedplaatvloeren tegen scherpe prijzen.

Dit kunnen wij vanwege onze jarenlange expertise en connecties met de grootste leveranciers.

Zoekt u een breedplaatvloer? Schrijf u hier bij ons in voor een gratis offerte op maat.

Bij ons kunt u breedplaatvloeren bestellen en door onze experts laten plaatsen door heel Nederland.

breedplaatvloeren

Wat is een breedplaatvloer?

Een breedplaatvloer bestaat uit een geprefabriceerde betonschil en is altijd voorzien van tralieliggers en plaatwapening en wordt veel toegepast in de utiliteitsbouw en woningbouw.

Verschillende soorten instortvoorzieningen en sparingen kunnen tijdens de producties van een breedplaat in de prefab schil opgenomen worden.

Met een breedte van standaard 3 meter blijft het aantal voegen altijd tot een minimum beperkt.

Hierdoor kan hij met een hoge montagesnelheid geïnstalleerd worden. Alle vloerplaten worden ten alle tijden conform categorie 4 getekend en berekend.

Mocht u vragen hebben of advies willen dan kunt u zich vrijblijvend bij ons aanmelden.

Waar op letten bij betonplaatvloeren kopen?

 • Betonnen plaatvloeren passen bij veel huisontwerpen en kunnen, in combinatie met een passend passief ontwerp, thermisch comfort bieden en het energieverbruik verminderen.
 • Betonplaten bieden een hoge thermische massa. Thermische massa is nuttig in de meeste klimaten, met name koele klimaten en die met een groot dag-nachttemperatuurverschil. Een betonnen plaatvloer biedt een eenvoudige manier om thermische massa aan een ontwerp toe te voegen.
 • Alle betonplaten kunnen op de grond, opgehangen of een combinatie van beide zijn.
 • Betonplaten moeten op de juiste manier worden geïsoleerd om aan het klimaat te voldoen. Ze kunnen zowel aan de onderkant als aan de randen worden geïsoleerd. Platen moeten in koude klimaten aan de onderkant worden geïsoleerd en kunnen in alle klimaten aan de rand worden geïsoleerd.
 • Om effectief als thermische massa te fungeren, moeten platen inwendig worden blootgesteld (d.w.z. niet bedekt met tapijt, vloerkleden of andere vloeren).
 • Conventioneel beton heeft een hoge mate van belichaamde energie, maar dit kan worden verminderd door het gebruik van cementverlengers, geopolymeer- of magnesiumcementen, gerecyclede toeslagstoffen of hennep.
 • Tijdens de bouw moet voorzichtigheid worden betracht om barsten en het binnendringen van termieten te voorkomen.

Wij kunnen alle breedplaatvloer diktes leveren die er zijn.

Voordelen breedplaatvloeren

 • Snelle montage vanwege de grote standaardbreedte
 • Vlakke onderzijde (beoordelingsklasse A, NEN 6722, art. 16.2.2),
  altijd voorzien van een kleine v-naad aan de langszijden.
 • Zeer veel vrijheid in de toepassingsgebied en vormgeving
 • Simpel leidingwerk die is op te nemen in de druklaag
 • Een hoge maatvastheid

Breedplaatvloeren prijs per m2

Op dit moment hebben wij een aanbieding op het gebied van breedplaatvloeren.

Om een offerte uit te brengen is het belangrijk om eerst contact met ons op te nemen.

Er zijn namelijk een aantal factoren die de breedplaatvloeren kosten zullen beïnvloeden.

Betonplaatvloeren detail begrijpen

Betonplaatvloeren zijn er in vele vormen en kunnen worden gebruikt om thermisch comfort en levensstijlvoordelen te bieden.

Een betonplaatvloer bied een goede thermische massa, wat vooral goed werkt in koele klimaten en klimaten met een hoog dag-nachttemperatuurbereik.

Thermische massa moet worden gecombineerd met andere passieve ontwerpprincipes om effectief te zijn.

Beton heeft een hoge belichaamde energie, maar dit kan worden gecompenseerd door zijn duurzaamheid.

Als de wapening correct is ontworpen en geplaatst, en als het beton goed wordt geplaatst en verdicht zodat er geen holtes of poreuze gebieden zijn, kunnen betonplaten een bijna onbeperkte levensduur hebben.

Ontdek alle soorten ondersteuningsconstructies.

Soorten beton breedplaatvloeren

Sommige soorten betonplaten zijn mogelijk meer geschikt voor een bepaalde locatie en klimaatzone dan andere.

1. Plaat-op-grond

Plaat op de grond is het meest voorkomende type plaat.

Er zijn 2 soorten:

 • Conventionele platen met diep uitgegraven balken
 • Wafelschijfplaten.

Die dicht bij het maaiveld liggen en een raster van geëxpandeerde polystyreenschuimpods hebben als holtevormers, waardoor een doolhof van balken ertussen ontstaat.

Onder de brede vloerpanelen kunnen conventionele platen worden geïsoleerd; wafel peulen zijn eronder geïsoleerd. Beide kunnen baat hebben bij plaatrandisolatie.

2. Hangende plaat

Hangende platen worden ter plaatse gevormd en gestort, met ofwel verwijderbare of ‘verloren’ niet-dragende bekisting, of permanente bekisting die deel uitmaakt van de wapening.

3. Prefab plaat

Prefabplaten worden buiten de locatie vervaardigd en op hun plaats gehesen, hetzij in afgewerkte vorm of met een extra dunne storting van beton over de bovenkant.

Ze kunnen worden gemaakt van conventioneel of nagespannen gewapend beton, of van geautoclaveerd cellenbeton.

Milieu-impact breedplaatvloer

Conventioneel beton heeft een hoge belichaamde energie en belichaamde koolstof, maar er zijn manieren om de milieu-impact van beton te verminderen.

Beton heeft 3 hoofdcomponenten: grof aggregaat (steen), fijn aggregaat (zand) en cement, waaraan water wordt toegevoegd om de reactie te katalyseren waardoor het stolt.

De belangrijkste milieueffecten van beton zijn de uitstoot van broeikasgassen door de cementproductie en de winning van grondstoffen.

Cementvergroter gebruiken

Cement is het meest voorkomende type cement dat in beton wordt gebruikt.

Het vervangen van een deel van het Cement door afvalproducten die ‘extenders’ worden genoemd, kan de uitstoot van ingebedde energie en broeikasgassen aanzienlijk verminderen.

Deze extenders (ook bekend als ‘aanvullende cementgebonden materialen’) zijn algemeen verkrijgbaar bij de meeste betoncentrales.

Er zijn verschillende gemengde cementen beschikbaar, sommige met een hoog gehalte aan extenders (tot 85%) ter vervanging van cement.

Verlengers zijn onder meer vliegas, gemalen hoogovenslak en silicadamp, die afvalmaterialen zijn van andere productieprocessen.

Nieuwe technologieën zijn onder meer het gebruik van reactief magnesia in combinatie met cement.

Betonplaatvloeren gebruiken

Er zijn een aantal dingen waarmee u rekening dient te houden:

1. Reactieve bodemsites

Locaties met reactieve bodems kunnen moeilijk bebouwbaar zijn, maar ‘zwevende’ verstijfde betonnen vlotplaten zijn hier goed bestand tegen.

Sommige verstijfde vlotplaten (bekend als wafelvlotplaten) gebruiken op regelmatige afstanden holle vormers, waardoor dicht bij elkaar liggende, diep versterkte balken worden gevormd die de onderkant van de plaat kriskras doorkruisen.

Leegtevormers zijn dozen van geëxpandeerd schuim die de plaat isoleren, maar er zijn ook grondgekoppelde alternatieven beschikbaar.

Deze omvatten gepatenteerde systemen die gerecyclede banden of hergebruikte wasmiddelflessen gevuld met water gebruiken, gegroepeerd als leegtevormers.

2. Steile plekken

Steile locaties kunnen constructie op de grond onpraktisch maken.

Een hangende plaat kan een snelle manier zijn om het voordeel van massa op een steile locatie te verkrijgen.

De typische constructie van een paalframe kan eenvoudig worden aangepast om een plaat op te nemen.

De onderkant van de plaat moet in de meeste klimaten worden geïsoleerd.

Permanente structurele bekisting van een van de vele prefab vloeralternatieven is meestal de meest kosteneffectieve manier om verhoogde hangende platen te bouwen.

Alternatieven voor geprefabriceerde vloeren worden normaal ontworpen door een ingenieur en geïnstalleerd door aannemers van gespecialiseerde nemers.

Hangende, metselwerk van staalconstructies en kunnen een snelle installatie ter plaatse mogelijk worden.

Hun belasting is echter hoger en er moet meer aandacht worden besteed aan de structurele ondersteuning aan elk uiteinde.

3. Harde wind

In cycloongebieden zijn betonplaten, vooral op de grond, een middel om het hele gebouw te verankeren tegen extreme windbelastingen.

De structuur moet holistisch worden ontworpen om naleving van de relevante bouwvoorschriften te garanderen.

Ontwerp Overwegingen

Er zijn een aantal zaken waarmee u rekening dient te houden wanneer het om het ontwerp gaat.

1. Passief ontwerp breedplaatvloeren

Passieve ontwerpprincipes en massaconstructie werken goed samen in veel klimaten, en betonplaten zijn over het algemeen de gemakkelijkste manier om thermische massa aan een huis toe te voegen.

Woonkamers moeten op het noorden gericht zijn, behalve in warme, vochtige klimaten, zodat de winterzon warmte in de plaat kan steken.

Betonplaten presteren beter naarmate het dagelijkse temperatuurbereik toeneemt.

In het ontwerp moet natuurlijke ventilatie worden voorzien, zodat de warmte die in de plaat is opgeslagen op zomeravonden kan worden afgevoerd, vooral als er platen op de bovenverdiepingen zijn, waar warme lucht zich ophoopt.

Zone uit de bovenste ruimte van lagere woonruimtes waar mogelijk en zorg ervoor dat de ruimte op natuurlijke wijze kan worden geventileerd.

Dit is vooral belangrijk als de slaapkamers zich boven bevinden, om het slaapcomfort ‘s nachts te behouden.

Balkons die zich uitstrekken vanaf de hoofdplaat van een huis, fungeren als een koudebrug en geleiden ongecontroleerde warmte het gebouw in of uit.

Ontwerp deze platen om thermisch onafhankelijk te zijn van de hoofdplaat door een isolator op te nemen in de voeg, verborgen onder de buitendeuren en -muren.

2. Plaatisolatie

Een plaat-op-aarde kan aardgekoppeld (niet geïsoleerd) of geïsoleerd zijn.

Een ongeïsoleerde plaat in een goed passief ontworpen huis heeft een oppervlaktetemperatuur die ongeveer gelijk is aan de stabiele grondtemperatuur op ongeveer 3 meter diepte.

Afhankelijk van uw locatie kan dit al dan niet wenselijk zijn.

Door grondkoppeling in milde klimaatzones kunnen de vloerplaat van een goed geïsoleerd huis de stabiele temperatuur van de aarde bereiken: koeler in de zomer, warmer in de winter.

In de winter verhoogt de toegevoegde zonnewinst de oppervlaktetemperatuur van de plaat tot een comfortabel niveau.

In Nederland werkt grondkoppeling goed, tenzij het gebouw van airconditioning moet worden voorzien, in welk geval het isoleren van de plaat – met name de randen – van essentieel belang is.

Wat als het kouder wordt?

In klimaten met koudere winters is de diepe grondtemperatuur te laag om passieve zonneverwarming effectief genoeg te laten zijn.

Op deze locaties is het aan te raden om platen aan de onderkant te isoleren (om de plaat los te koppelen van de grond), waardoor er minder warmte nodig is om een ​​comfortabele binnentemperatuur te bereiken.

Plaatisolatie kan worden gedaan met grote vellen schuim met een hoge dichtheid, die helemaal onder de vloerpanelen worden gelegd, waarbij alleen de rand en de interne balken doordringen tot op funderingsniveau.

Als alternatief biedt de gebruikelijke en kosteneffectieve wafelpadplaat voldoende isolatie in alle klimaatzones behalve in de Alpen.

Wafelpeulen zijn onderling verbonden dicht schuim met gesloten cellen

Voorkeursschuimen zijn geëxtrudeerde polystyreen (XPS) en polyisocyanuraat (PIR) schuimen, die ook hogere R-waarden hebben.

Geëxpandeerd polystyreen (EPS) schuim breekt gemakkelijk ter plaatse en veroorzaakt schadelijke vervuiling en wordt niet aanbevolen.

Pods kunnen ook worden gemaakt van oude autobanden gevuld met verdichte vulling.

Dit systeem handhaaft de aardkoppeling, terwijl karton- en schuimsystemen dat niet doen.

Als alternatief kunnen arrays van gekoppelde koepels van gerecycled plastic worden gebruikt (waardoor de benodigde hoeveelheid beton wordt verminderd).

Het isoleren van de randen

Door de randen van vloerplaten te isoleren, wordt voorkomen dat warmte ontsnapt via de randen van de plaat en dit is gunstig in alle klimaten, behalve in de mildste klimaten.

Het is mogelijk om plaatrandisolatie achteraf aan te brengen op bestaande platen op de grond.

Hoewel renovaties een ideaal moment zijn om dit te doen, kan het op elk moment worden gedaan.

Vraag advies aan een ingenieur over verstoring van funderingen en herstel van materiaal, en doorbreek geen termietenbarrières.

Randisolatie kan de termietenbescherming verhogen door termietenbarrières (polyplaten ingebed met termiticide) te gebruiken als het dampremmende membraan van de plaat.

3. Akoestiek

Over het algemeen zijn breedplaatvloeren een goede manier om de overdracht van muziek of gespreksgeluid van het ene niveau van een huis naar het andere en tussen kamers op hetzelfde niveau te verminderen.

Deze luchtgeluiden worden niet door een plaat overgebracht, maar impactgeluiden zijn bijvoorbeeld bij hoge hakken op een tegelvloer in de ruimte eronder te horen.

Om dit geluid te verminderen kan een akoestische barrière in het plafond worden opgenomen.

Open woningen kunnen meer geluid van de ene woonruimte naar de andere overbrengen dan handig is.

Thermisch efficiënte harde vloeren verergeren dit, dus andere elementen in de kamer moeten zo worden ontworpen dat ze het geluid beperken.

Neem voor meer informatie over breedplaatvloeren contact met ons op.

Hoe werkt breedplaatvloeren plaatsen?

 • Ontwerp de plattegrond om ruimtes van elkaar af te kunnen sluiten wanneer dat nodig is.
 • Grote platte plafonds kunnen teveel geluid reflecteren. Verlaagde schotten, schuine plafonds of hangende kasten rond keukens helpen om geluid te absorberen en te verdrijven, vooral als ze zijn bekleed met getextureerde of zachtere materialen.
 • Gebruik absorberende materialen op wandpanelen of voeg grote stoffen wandkleden toe. Zware gordijnen en gordijnen kunnen ook helpen om geluid te absorberen.
 • Geautoclaveerd cellenbeton (AAC) vloerpanelen hebben ongeveer 30% van de massa van normaal beton en bieden daarom aanzienlijke akoestische voordelen samen met thermisch comfort vanwege hun isolerende eigenschappen.

4. Breedplaatvloeren en vloerverwarming

Extra verwarming kan nodig zijn als er onvoldoende zonnetoegang tot de betonplaat is.

Omdat betonplaten zoveel thermische massa bieden, lenen ze zich goed voor langcyclische in-slab verwarmingssystemen, mits ze efficiënt zijn.

Door de trage responstijd van 2 uur of meer in de plaatverwarming is het ongeschikt voor deeltijdgebruik of voor locaties waar het met tussenpozen nodig is, tenzij het puur op zonne-energie werkt.

Vloerverwarming is het meest geschikt voor huizen met een permanente of hoge bezettingsgraad, waar ze de hele winter in bedrijf is.

Isolatie is in alle gevallen vereist om warmteverlies naar de grond te verminderen. Er zijn een aantal dingen waar u rekening mee dient te houden als het om breedplaatvloeren gaat.

Vloerverwarming breedplaatvloer

Door zonne-energie versterkte hydronische verwarming

Hydronische verwarming is zeer energiezuinig: zonne-energie wordt opgevangen door dakcollectoren en water (met een zeer hoge thermische massa) wordt gebruikt om het via leidingen in de plaat te brengen.

Het is vooral handig waar ramen en deuren niet worden blootgesteld aan de zon. Wanneer goed ontworpen, heeft hydronische verwarming zeer lage bedrijfskosten.

Warm water levert warmte aan de plaat via leidingen die in de buurt van de bovenkant van het beton zijn ingebed.

Hydronica op zonne-energie kan ook worden gestimuleerd door een reeks energiebronnen, waaronder warmtepompen op de grond, gasbranders en warmteterugwinningseenheden.

In tegenstelling tot elektrische spiraalverwarming, kan in klimaatzones met een lage luchtvochtigheid de hydronische verwarming in de zomer omgekeerd worden, waardoor overtollige warmte in de nachtelijke hemel wordt gedumpt.

5. Afwerking

Om de thermische massa van een betonplaat effectief te laten werken, moet deze in staat zijn om te interageren met het interieur van het huis.

Het bedekken van de plaat met isolerende afwerkingen, zoals tapijt, vermindert de effectiviteit van de thermische massa.

Zoek naar oplossingen die de thermische massa blootleggen, zoals:

 • Tegels
 • Betonafwerkingen.

Tegels bevestigd met cement of lijm op basis van cement zijn algemeen verkrijgbaar in vele kleuren, maten en patronen, maar vermijd lijmen op basis van rubber die een isolerend effect hebben.

Donkere kleuren met een mat oppervlak werken beter dan licht glanzende afwerkingen.

Keuzes zijn onder andere keramische tegels, leisteen tegels, terracotta tegels, straatstenen en bakstenen.

Gepolijst beton biedt een verscheidenheid aan afwerkingen: met een troffel afgewerkte vloeren (met of zonder achteraf aangebrachte afwerkingen), en geslepen en gepolijste of gestraalde vloeren.

Veel afwerkingen kunnen in combinatie worden gebruikt om een breder scala aan resultaten te bereiken, voor elke stijl of smaak.

Troffelafwerkingen omvatten:

 • Stalen troffelafwerking, waarbij een normale hand- of machinale troffelafwerking wordt gebruikt voor het oppervlak van de plaat, meestal met een doorzichtige sealer aangebracht, bij voorkeur een laagvluchtige organische stof sealer.
 • Gepolijst beton, waarbij het oppervlak fijn staal met een troffel is aangebracht, waardoor het oppervlak een glanzende afwerking krijgt zonder sporen van troffel.

Gekleurd beton kan worden gebruikt in een stalen troffel of gepolijste afwerkingen om verschillende resultaten te bereiken.

Het is raadzaam om voor deze werkzaamheden gebruik te maken van ervaren gespecialiseerde aannemers.

De kleuren kunnen worden aangebracht als oxiden in de mix, of als ‘dry shake’-pigmenten die worden aangebracht op vers dekvloeren en vervolgens worden aangebracht met een troffel, of als chemische kleuring.

Chemische beitsen worden gebruikt met een stalen troffel of gepolijste afwerkingen.

Metaalzouten worden door milde zuren in het oppervlak van het beton gebracht, waardoor de vlekken diep en permanent worden.

Zaagsneden kunnen worden toegevoegd om kleurpanelen te versterken of te scheiden.

Geslepen en gepolijste afwerkingen omvatten:

 • Uitgewassen aggregaat, waarbij het normale grijze beton enkele millimeters wordt teruggeslepen om het aggregaat in de plaat bloot te leggen; vaak gebruikt bij renovaties van oudere gebouwen om een deel van hun geschiedenis te onthullen
 • Blootgestelde geselecteerde toeslagstoffen, waarbij de cementkleur en het toeslagmateriaal in een nieuwe plaat zorgvuldig worden geselecteerd, zodat wanneer het oppervlak wordt teruggeslepen, ze de gewenste effecten produceren
 • Zandstralen van het betonoppervlak om verschillende effecten te onthullen en een veiliger oppervlak te geven, vooral in gebieden die gevoelig zijn voor vocht, inclusief ingangen en natte gebieden.

Toppings zoals terrazzo kunnen ook alleen of samen met een aantal van de hierboven genoemde effecten worden gebruikt om interessante visuele afwerkingen te bieden die de thermische prestaties niet verstoren.

Sommige opties vereisen een zorgvuldige bescherming van de plaat tijdens latere bouwwerkzaamheden.

6. Renovaties

Renovaties kunnen vaak betonplaten bevatten, zelfs als het oorspronkelijke gebouw dat niet doet.

Toegevoegde kamers kunnen plaat-op-grond of hangende platen gebruiken.

Bij het renoveren van kamers met houten vloeren is het vaak mogelijk om het hout te vervangen door een betonnen plaat voor extra thermische massa en rust onder de voeten.

Deze platen kunnen worden opgehangen aan de originele wanden en funderingen van de ondervloer, of als de oude vloer dicht bij de grond ligt, kunt u een opvulplaat kiezen.

Het meeste voordeel wordt behaald als passieve ontwerpprincipes worden gevolgd.

Termietbescherming voor zowel de nieuwe als de oude structuren vereist zorgvuldige aandacht bij de verbinding tussen hen.

Zorg voor doorlopende fysieke barrières en zorg altijd voor volledige inspectietoegang tot de kruising in huizen met verhoogde houten vloeren.

Breedplaatvloeren constructie overwegingen

 • Goede voorbereiding van funderingen
 • Geschikt watergehalte; overtollig water veroorzaakt scheuren en verzwakt de plaat
 • Juiste plaatsing en verdichting. Verdichting tijdens het plaatsen wordt meestal bereikt door het beton te trillen. Dit vermindert de lucht die in het beton wordt opgesloten, waardoor een dichter, sterker en duurzamer beton wordt verkregen dat beter bestand is tegen krimpscheuren. Diepere balken moeten worden verdicht; dunne platen (doorgaans 100 mm dik) krijgen voldoende verdichting door de plaatsings-, dekvloer- en afwerkingswerkzaamheden.
 • Geschikte uitharding; gebruik van een uithardend membraan in de eerste 3-7 dagen (continu bevochtigen is een gangbare praktijk, maar verbruikt ook grote hoeveelheden water)
 • Passende constructieplanning waarbij het beton 28 dagen, of de door uw bouwkundig ingenieur gespecificeerde duur, de ontwerpsterkte heeft bereikt voordat er aanzienlijke belastingen worden geplaatst.

Breedplaatvloeren kunt u bij ons kopen tegen de laagste prijzen!

Offerte breedplaatvloeren prijs

Wilt u breedplaatvloeren bestellen?

Neem contact met ons op voor een gratis en vrijblijvende offerte.

Belangrijke blogs
Schilderen
Stukadoors
Groene energie
Tuin en oprit
Kitwerk
Vloeren
Nieuwbouw
Nieuwbouwprojecten
Bedrijf aanmelden
Offerte aanvragen