Funderingsbekisting

Deze uitleg zal u inzicht geven in de kosten en het bouwproces van funderingsbekisting.

Mocht u hulp, advies of een offerte willen dan kunt u ons vrijblijvend contacten.

Funderingsbekisting

Wat is een funderingsbekisting?

De fundering van een gebouw vormt de basis voor de bouwconstructie. Dit moet u weten over bekisting.

Het is het deel van het gebouw dat in direct contact staat met de bodem en de belasting van het gebouw veilig op de bodem overdraagt.

Er zijn hoofdzakelijk twee soorten funderingen:

 1. Diepe funderingen
 2. Ondiepe funderingen.

Het type gebouw dat zal worden gebouwd, evenals de bodemkwaliteit en constructiematerialen die worden gebruikt, bepalen het type fundering dat zal worden gestort.

Hulp nodig? Laat ons voor u de funderingsbekisting maken.

Een mal van betonconstructies

Funderingsbekisting in betonconstructies bij nieuwbouw wordt gebruikt als mal voor een constructie waarin vers beton wordt gestort om uit te harden.

Soorten bekistingsconstructies zijn afhankelijk van het materiaal en het type constructie-element.

Bekisting kan worden benoemd op basis van het type structurele constructie, zoals plaatbekisting voor gebruik in platen, balkbekisting, kolombekisting voor gebruik in respectievelijk liggers en kolommen.

Het aanleggen van funderingsbekisting kost tijd

De bewerking van het verwijderen van de bekisting, nadat het beton is uitgehard, staat bekend als strippen.

Gestripte bekisting kan opnieuw worden gebruikt.

Herbruikbare formulieren staan ​​bekend als paneelformulieren en niet-bruikbare formulieren worden stationaire formulieren genoemd.

Een goede fundering moet aan de volgende eisen voldoen:

 • Het moet sterk genoeg zijn om alle soorten dode en levende belastingen te weerstaan.
 • Het moet stevig worden geconstrueerd en efficiënt worden gestut en geschoord, zowel horizontaal als verticaal, om zijn vorm te behouden.
 • De voegen in de bekisting moeten dicht zijn om lekkage van cementspecie te voorkomen.
 • De constructie van de bekisting moet het mogelijk maken om verschillende onderdelen in de gewenste volgorde te verwijderen zonder het beton te beschadigen.
 • Het materiaal van de bekisting moet economisch, gemakkelijk verkrijgbaar en geschikt zijn voor hergebruik.
 • De bekisting moet nauwkeurig worden ingesteld op de gewenste lijn en niveaus.
 • Het moet zo min mogelijk wegen.
 • De materialen van de bekisting mag niet kromtrekken of vervormen bij blootstelling aan de elementen.
 • Het moet op een stevige ondergrond rusten.

Economie in bekisting

Het volgende kan worden geïmplementeerd om de kosten van funderingsbekisting te minimaliseren:

 • Het ontwerp van het gebouw moet een minimaal aantal variaties in de grootte van kamers, vloeroppervlak enz. impliceren om hergebruik van de bekisting tijdens de hele constructie te maximaliseren.
 • Het ontwerp moet perfect zijn om slanke secties alleen op de meest economische manier te gebruiken.
 • Er moet minimaal gezaagd en gesneden worden van houten stukken om maximaal hergebruik van materiaal mogelijk te maken.

Funderingsbekisting kan worden gemaakt van:

 • Hout
 • Multiplex
 • Staal
 • Prefabbeton
 • Glasvezel die afzonderlijk of in combinatie worden gebruikt.

Stalen bekistingen worden toegepast in een situatie waarin een groot aantal hergebruik van dezelfde bekistingen noodzakelijk is.

Voor kleine werken blijkt houten bekisting voordeliger te zijn

Glasvezel van geprefabriceerd beton en aluminium wordt gebruikt in ter plaatse gestorte constructies, zoals platen of elementen met gebogen oppervlakken.

Neem vandaag nog contact op met Bouwsector Nederland voor meer informatie over Funderingsbekisting.

Vraag gratis en vrijblijvend een offerte bij ons aan.

Soorten funderingsbekisting

Funderingsbekistingen kunnen op verschillende manieren worden vormgegeven.

In principe is er een verschil tussen bekisting voor individuele funderingen, normaal ontworpen als sokkelfunderingen, en bekisting voor strookfunderingen.

Het type ontwerp wordt bepaald door de grootte, voornamelijk door de hoogte van de funderingsbekisting.

De bekisting voor individuele funderingen is vergelijkbaar met kolombekisting en de bekisting voor strookfunderingen is vergelijkbaar met de bekisting.

Hoe werkt een funderingsbekisting?

Normaal gesproken worden voor funderingsbekistingen bekistingsplaten met bekistingsdragers in de vorm van spanten gebruikt.

Individuele funderingen worden ook vastgezet door middel van beugels, maar dan van het randtype.

Versteviging is door vierkante en ronde balken en planken diagonaal gerangschikt. Als bekistingsbanden worden zowel binddraden als metalen schroeven gebruikt.

Ontdek ook de mogelijkheden van breedplaatvloeren en kanaalplaatvloeren.

Soorten funderingsbekisting

1. Muurbekisting

Wandbekisting bestaat uit verticaal opgestelde opstaande balken (bekistingsdragers) waarop aan de betonzijde beschoeiingsplaten worden genageld.

De opstaande balken zijn aan weerszijden diagonaal geschoord door middel van planken.

Op schoenplaatjes die zich bij elke derde rechtopstaande boom bevinden, bevinden zich horizontaal geplaatste beugels. De tegenovergestelde walers zijn op bepaalde afstanden vastgebonden.

In plaats van platen kunnen ook geprefabriceerde plaatpanelen worden gebruikt.

Aan de voet van de bekisting moeten reinigingsgaten worden voorzien.

2. Plafondbekisting

Plafondbekisting is het type bekisting dat het meest wordt aangetroffen in constructies/gebouwen.

De bekistingsbeplating kan bestaan uit bekistingsplaten of geprefabriceerde beplatingspanelen.

Bekistingsbeplating kan bestaan uit bekistingsplaten of geprefabriceerde beplatingspanelen.

De bekistingsplaten liggen op vierkante houten bekistingsdragers die zijn aangebracht op hoofddragers die de krachten afvoeren naar ronde houten kolommen.

Bij kleinere kamers vormt de hoofddrager samen met twee kolommen een schraag.

Er zijn diagonale verstevigingen voorzien om horizontaal werkende krachten op te vangen.

De rondhouten kolommen zijn geplaatst op dubbele wiggen die dienen als striphulp en correctiemiddel.

Balkbekisting

Balkbekisting heeft geprefabriceerde bekistingsplaatdelen (plaatbodem en zijplaten).

Dergelijke afzonderlijke onderdelen worden vervaardigd op basis van de in het project gespecificeerde balkafmetingen.

Voor de prefabricage van de bekistingsplaatdelen dient ter plaatse een speciale voorbereidingstafel te worden vervaardigd.

De plaatbodem en de zijpanelen bestaan ​​uit platen die door middel van afdekriemen aan elkaar zijn genageld.

Gewapend beton

Afhankelijk van de afmeting van de ligger wordt de breedte van de beschoeiingsbodem zodanig gedimensioneerd dat aan weerszijden van de breedte van de gewapend betonnen kolom de dikte van de beschoeiing en afdekbanden en de breedte van een stuwplaat ( ongeveer 100mm).

De plaatbodem kan worden geplaatst op een voetstuk (een schraag gevormd door een balk die door middel van klemmen met twee kolommen is verbonden) of op een ronde houten kolom die ook een balk met een schoenplaatverbinding ondersteunt.

In het laatste geval bevindt de ronde houten kolom zich onder het midden van de balk.

De versteviging

Door een diagonale plank die de ronde houten kolom en de balk erboven verstevigt, wordt een samengestelde driehoek gevormd.

De zijbeschoeiing wordt op de beschoeiingsbodem geplaatst en vastgehouden door een stuwplaat.

Aan de bovenrand van de zijbeplating is aan weerszijden een wals gemonteerd die de bekisting met draad of spindels bij elkaar houdt.

Om ervoor te zorgen dat de geprojecteerde balkbreedte behouden blijft bij het vastbinden van de bekisting, moet een stull-lat op de bekisting worden genageld direct boven de banden.

Kolombekisting

Net als bij balkbekistingen wordt de beplating van kolombekistingen geprefabriceerd volgens de kolomafmetingen uit beplating die verbonden is door afdekbanden.

De beschoeiingspanelen worden in een voetrand geplaatst die met stalen bouten in de grond wordt verankerd.

Een voetrand bestaat uit dubbelgenagelde planken

De voetrand moet exact worden ingemeten omdat deze bepalend is voor de exacte locatie van de kolom. Het heeft dezelfde functies als de stuwplaat voor funderings- of balkbekisting.

Wanneer de plaatpanelen in de voetrand zijn gestoken, worden verticale boogbalken geplaatst om de krachten van de afdekbanden van de bekistingsplaat op te vangen.

Rondom de boogbalken, die de functie hebben van leuningen, worden kolomklemmen van platstaal geklemd met wiggen of is een rand van planken aangebracht vergelijkbaar met de voetrand.

Extra bekisting met binddraden of stalen schroeven is niet nodig

De afstanden van de klemmen zijn gespecificeerd in het bekistingsproject. Normaal zijn ze ongeveer 700 mm.

De kolom in de bekisting wordt zijdelings vastgebonden door diagonale plaatschoren.

Aan de voet van de bekisting moet een zijdelings reinigingsgat worden voorzien voor het verwijderen van eventuele onzuiverheden in de bekisting voordat het beton wordt geplaatst.

Stalen bewapening

Indien een stalen wapening in de kolombekisting moet worden geplaatst, dienen alleen twee zijden van de kolom eerst te worden voorzien van een bekisting om een gemakkelijke montage van de wapening mogelijk te maken.

Na het plaatsen van de wapening kunnen de overige twee zijden van de kolombekisting worden gemonteerd.

De twee eerst gemonteerde zijden moeten in de hoeken worden geplaatst om de voorlopige stabiliteit te garanderen.

Funderingsbekisting offerte

Vraag gratis en zonder verplichtingen een offerte bij ons aan.