Ondersteuningsconstructies

Er zijn meerdere mogelijkheden wanneer het gaat om ondersteuningsconstructies.

De belangrijkste leggen wij hier uit en daarnaast geven we inzicht in de kosten.

Mocht u vragen hebben contact ons dan of vraag een gratis offerte aan.

Ondersteuningsconstructies

Wat is een ondersteuningsconstructie?

Structurele ondersteuning verwijst naar het deel van een structureel element dat de sterkte en noodzakelijke stijfheid biedt die nodig zijn om de uitgeoefende krachten te weerstaan en deze veilig naar de grond over te brengen.

De externe belastingen die op de steunen worden uitgeoefend, leiden tot de opbouw van interne weerstandskrachten.

Steunen bevinden zich ofwel aan het einde of samen met tussenliggende punten in een structuur.

Het kiezen van de verkeerde steunen voor uw systeem kan de structurele integriteit in gevaar brengen.

Verschillende dragers hebben verschillende toepassingsgebieden. Dit moet u weten over bekisting.

Soorten ondersteuning constructies

We hebben ondersteuningsconstructies grotendeels ingedeeld in interne en externe ondersteuningen.

Ze kunnen worden vastgeschroefd of gelaste steunen. Lees ook meer over funderingsbekisting.

In prefab beton of geprefabriceerd staal kunnen we de steunen mechanisch op een andere manier verbinden, maar meestal vormen ze monolithische structuren in ter plaatse gestorte systemen.

Ongeacht het verbindingstype van een materiaal, het moet een specifieke stijfheid hebben.

Mocht u ooit problemen hebben wij kunnen eventueel een bestaande ondersteuningsconstructies aanpassen.

ondersteuning constructies

1. Externe ondersteuning

Externe steunen zijn de steunen die in een constructie worden aangebracht zonder de structurele elementen aan te tasten.

Er zijn verschillende soorten structurele ondersteuningen, namelijk:

  • Rollensteun
  • Gepende of scharnierende steun
  • Vaste ondersteuning
  • Hangersteun
  • Eenvoudige ondersteuning

Dit zijn alle soorten funderingen die er op dit moment zijn.

2. Rolsteunen

Rolsteunen kunnen alleen loodrechte krachten weerstaan, maar zijn vrij zijdelings te bewegen. Ze maken beweging langs oppervlakken mogelijk zonder weerstand tegen horizontale krachten.

Deze steunen zijn bestand tegen zware verticale belastingen, maar laten horizontale beweging toe.

Horizontale beweging is essentieel, vooral tijdens uitzetting en samentrekking, omdat het constructiedeel vrij kan bewegen.

Ze voorkomen schade aan een vastgezette steun

Rolsteunen kunnen de vorm hebben van rubberen lagers of tandwielen. Denk bijvoorbeeld aan een belasting op rolschaatsen.

Het gewicht blijft op zijn plaats als er geen horizontale kracht is.

Zodra er echter een horizontale kracht wordt uitgeoefend, begint het lichaam te bewegen.

Vooral in de bruggenbouw zijn rolsteunen voordelig

Over het algemeen plaatsen we rolsteunen aan het einde van brugoverspanningen in de vorm van lagerkussens.

Rollensteunen worden ook gebruikt in framekranen en maken beweging naar rechts of links mogelijk.

Het nadeel van rolsteunen is dat ze geen horizontale krachten kunnen weerstaan, en er is behoefte aan andere soorten steunen om deze krachten in een constructie te weerstaan.

3. Gespelde steunen

Gepende steunen worden ook wel scharnierende steunen genoemd. Het is de meest voorkomende vorm van ondersteuning in de civiele techniek.

Een vastgezette steun laat geen verticale of horizontale beweging toe, maar maakt rotatie mogelijk.

In de meeste gevallen kan met een vastgezette steun slechts in één richting worden gedraaid.

Een goed voorbeeld is een menselijke knie

Het zorgt voor draaien in één richting, maar is bestand tegen zijwaartse bewegingen.

Het is zeldzaam om in de praktijk ideale vastgezette steunen te vinden.

Gewoon ondersteunde liggers worden echter doorgaans als vastgezet beschouwd.

De ondersteuningscondities beïnvloeden de verdeling van momenten in de balk.

We gebruiken ook pennensteunen in spanten en driescharnierende boogbruggen

Het voordeel van vastgezette steunen is dat het eenvoudig is om meerdere leden samen te voegen.

Door de verbinding wordt een axiale kracht opgewekt en aangezien de steunen geen moment weerstaan, is het ontwerp beperkt tot de axiale kracht.

De enige beperking van vastgezette steunen is dat een enkele vastgezette steun een constructie niet volledig kan tegenhouden.

Men heeft ten minste twee vastgezette steunen nodig voor terughoudendheid.

4. Vaste ondersteuning

Vaste ondersteuningen zijn de meest rigide soorten ondersteuningen die structurele onderdelen tegen elke beweging beperken.

Het structurele element kan in geen enkele richting draaien of transleren.

Een perfect voorbeeld van een vaste ondersteuning is een vlaggenmast met een betonnen voet; de paal kan in geen enkele richting bewegen of draaien.

In het algemeen dient de constructie voor de stabiliteit van een constructie tenminste één vaste ondersteuning te hebben.

Deze ondersteuning biedt meer uitstekende structurele stabiliteit dan elke andere vorm van ondersteuning.

Vaste steunen zijn voordelig in situaties waar u slechts één steun kunt gebruiken, zoals uitkragende balken.

Ze zorgen ervoor dat een structuur voldoende beperkt en statisch is

Soms geldt het belangrijkste voordeel ook als het grootste nadeel.

Een structuur heeft misschien wat bewegingsruimte nodig, maar vaste steunen laten dat niet toe.

Naarmate beton sterker wordt, zet het ook uit.

Daarom kan een onjuist ontworpen ondersteuning de duurzaamheid in de structurele delen verminderen, veroorzaakt door de toename van spanningen.

5. Simpel ondersteuning

Simpel ondersteuningsconstructies zijn wanneer structurele leden op andere leden rusten.

Eenvoudige steunen zijn als rolsteunen waarbij de staven verticale krachten kunnen weerstaan, maar horizontale krachten niet kunnen weerstaan.

Een uitstekend voorbeeld van zo’n steun is een houten plank die op twee blokken steen rust.

De plank kan de verticale belasting weerstaan, maar kan de overeenkomstige horizontale krachten niet weerstaan.

Als u een schuifkracht uitoefent, zal de plank deze ondersteunen, maar een horizontale kracht zorgt ervoor dat de plank snel van de steun glijdt.

Eenvoudige steunen worden zelden gebruikt in de techniek omdat ze een aanzienlijk veiligheidsrisico vormen.

Ingenieurs gebruiken deze steunen soms in gebieden met frequente seismische activiteiten.

6. Hanger steun

Dit is een ondersteuning die is ontworpen om een belasting van een kabel of leiding over te brengen naar een draagconstructie.

De steun voorkomt beweging in de richting van de hanger. Een uitstekend voorbeeld van een hangersteun is een tuibrug.

Deze steunen worden gebruikt om een gespecificeerde belasting te verankeren, te geleiden en te ondersteunen.

We gebruiken ze ook in gebieden met hoge temperatuurschommelingen.

7. Rocker ondersteuning

Schommelsteunen zijn een soort rolsteunen. Het is bestand tegen verticale krachten, maar zorgt voor horizontale beweging.

De beweging is echter te danken aan een gebogen steunbodem. Horizontale beweging is aanwezig maar beperkt, in tegenstelling tot rolsteunen.

Wat u nodig heeft voor alle constructies is een betontimmerman.

8. Link ondersteuning

Verbindingssteunen worden gekenmerkt door twee scharnieren, één aan elk uiteinde.

De steun maakt rotatie en translatie mogelijk in de richting loodrecht op de lengte van de schakel.

Het staat echter geen vertaling in de richting van de link toe.

De resulterende kracht wordt vervolgens ontbonden in horizontale en verticale krachten.

9. Veer ondersteuning

Deze ondersteuningen worden gebruikt wanneer een constructiedeel een verticale beweging heeft die niet bevorderlijk is voor een solide ondersteuning.

Soms treedt verticale verplaatsing op in leden zoals hogedrukleidingen.

De lift-off veroorzaakt een enorme druk in de leidingen die gecontroleerd moet worden.

Er zijn twee soorten veerondersteuningen, namelijk variabele en constante veerondersteuningen.

Beide steunen zijn vooraf samengedrukt om een opwaartse kracht op een element uit te oefenen.

De op de veer uitgeoefende tegenkracht is afhankelijk van de belasting op de staaf.

Ingenieurs plaatsen geen veersteunen op conventionele locaties

Ingenieurs plaatsen ze in gebieden waar ze specifieke doeleinden dienen.

In warme omstandigheden treedt veel uitzetting op, wat leidt tot doorbuigingen die worden tegengegaan door veersteunen.

Veersteunen worden ook gebruikt in staven wanneer weinig of geen doorbuiging is toegestaan.

10. Interne ondersteuning

Interne steunen bevinden zich in het element en ze verdelen een structureel element in delen.

We lossen interne krachten op voor elk onderdeel van het structurele element, waardoor de analyse eenvoudiger wordt.

We classificeren interne steunen in interne scharnieren en interne rollen.

11. Interne scharnieren

Interne scharnieren weerstaan horizontale en verticale bewegingen, maar laten wel draaien toe.

In axiale delen zijn binnenscharnieren voorzien, maar voor axiale delen zijn middenscharnieren voorzien.

We gebruiken deze scharnieren voornamelijk in boogbruggen in het midden van de boog.

De resulterende buigmomenten bij een scharnier zijn meestal nul.

Daarom kan de structuur bewegen om de resulterende krachten te verminderen die worden veroorzaakt door de reactieve spanningen.

Scharnieren lossen ook problemen op die ontstaan in constructiedelen door zettingen of temperatuurverschillen.

12. Interne rollen

De interne rollen zijn vergelijkbaar met rolsteunen, maar ze zijn aangebracht in het midden van een constructiedeel.

Torenkranen gebruiken interne rollen in het midden van de kraan om zware materialen tussen leden te ondersteunen en ladingen van de ene plaats naar de andere te transporteren.

In alle gevallen volgen wij de richtijn ondersteuningsconstructies.

Offerte ondersteuningsconstructies bekisting

Vraag zonder verplichtingen een gratis offerte bij ons aan!